Arqueologia experimental

I la cuina? Hi hem pensat?, ¿Y la cocina?¿ Hemos pensado en ella?

Versió Castellana després de la Catalana.

I la cuina? Hi hem pensat?

Doncs si, moltes vegades, i hem investigat i fins i tot en alguna recreació hem cuinat pels nostres. Però, pel seguit de permisos i moments temporals, no sempre podem. Posem per cas fer foc a l’estiu, que tots sabem que està prohibidíssim.

Però això no impedeix que anem quedant-nos amb coses d’aquí i allà, ja que, reconeixem que la cuina com a tal no es el més tractat en els llibre de Guerra Civil Espanyola. En tot cas sempre veiem receptes senzilles i d’ingredients de no excessiva atenció.

Però el primer es la logística, no oblidem que les olles, cassoles han de ser adequats a l’època que trieu o feu. No us negaré que jo gasto una barreja d’olles de casa i de mercats, alhora que segueixo treballant en altres útils. I es que, per desgracia, em sembla que tindré temps de sobres per aconseguir-ho.

Per segon triarem el que possiblement sigui més important, domesticar el foc, i es que parlem de foc, i aquest s’ha de saber fer i canalitzar.

En el nostre cas, aquesta canalització serà feta per maons, que definiran tant l’espai de foc com per on anirà la flama. No oblidant que també hem creat la obertura per alimentar el foc.

Arribant al foc, comptant que l’hem arrencat de menys a més, en el nostre cas amb ajut de papers de diari i fusta o fulla seca. Però no seria forassenyat que us ajudéssiu d’algun combustible, com bé podria ser una gota de benzina o altres derivats moderns. Aquests només utilitzables si l’acte d’inici del foc no serà visible.

Iniciat el foc, augmentarem la mida del combustible, anant a branques adequades per la cavitat creada amb els maons.

Ara es quan, ja sabent canalitzar el foc i alimentar-lo, ens hem de plantejar el que cuinar. Que aquest autor no ha sabut trobar, però en lectures he trobat sopes de cigrons i pasta, estofats de carns dubtoses, les clàssiques llenties o arrossos escassament explicats i acabant per autentiques receptes d’època de fam en que s’aprofiten des dels cors de les cols a fer bullir sang d’animals morts barrejada amb farina o succedani.

Pel qual les proves triades seran una senzilla col i patata i unes llenties una mica més elaborades. Rematades, com no, per un cafè, que sabem que era un producte escàs, però que també tenia succedanis més o menys atractius.

Anant a la primera prova, la col i patata, per bé que un a mica enriquida amb ceba i tres salsitxes de pollastre, va ser d’extrema facilitat. I es que només era bullir, tot afegint els productes segons temps de cocció. Afegint una mica de sal i oli a l’hora de servir.

Com veieu, un plat senzill i de productes fàcilment trobables en qualsevol hort, per tant, realitzable sota quasi qualsevol circumstancia.

La segona prova, dies més tard ja volia ser més elaborada i proteica. Tot elaborant una mica de «mar i muntanya» amb carn, bacallà, ceba, patata i llenties. Afegint salsa de tomàquet i rajolí de vi per enriquir el sabor.

Combinant fregit amb bullit, res complicat, però que ja pujava la necessitat d’atenció a la força del foc.

En ambdós casos el plat va sortir mengívol i fins i tot tirant a bo.

L’autentic aprenentatge va venir amb el cafè, fet amb cafetera italiana, que ja existia, per tant no seria un anacronisme. Encara que també reconeixem que seria més possible que fos en pot o fins i tot «de mitjó».

I, encara que la brasa era prou potent com per fer una bona torrada, i potser un tall de carn, no arribava a per fer pujar el cafè.

Si companys, vaig haver de pujar el foc, casi fer-lo reviure per que en sortís quelcom aprofitable. Que ja se que ara estareu dient «que babau que es», però crec que m’ho he guanyat i no em queixaré.

Però, i tot això per que? Si al capdavall mai sol faltar el menjar en les recreacions, per no dir que cal permisos per fer foc, i no sempre tindrem eines per abastir a, trenta companys, posem per exemple?

La resposta es obvia, una peça més en la recreació, ni que sigui a nivell de fidelitat i imatge més completa en una recreació. Aconseguint una imatge més fidel i allunyada del combat.

Sento si esperàveu una resposta més complerta, però no sempre les més llargues són les respostes més adequades.

Oriol Miró Serra

8 de Març de 2021

¿Y la cocina?¿ Hemos pensado en ella?

Pues si, muchas veces, y hemos investigado y hasta en alguna recreación hemos cocinado para los nuestros. Pero, por la secuencia de permisos y momentos temporales, no siempre podemos. Pongamos por caso hacer fuego en verano, que todos sabemos que esta prohibido.

Pero eso no impide que vayamos quedándonos con cosas de aquí y allá, ya que, reconocemos que la cocina como tal no es lo más tratado en los libros de Guerra Civil Española. En cualquier caso siempre vemos recetas sencillas y de ingredientes de no excesiva atención.

Pero lo primero es la logística, no olvidemos que las ollas, cazuelas tienen que ser adecuadas a la época que elijáis o hagáis. No os negaré que yo gasto una mezcla de ollas de casa y de mercados, al mismo tiempo que sigo trabajando en otros útiles. y es que, por desgracia, intuyo que tendré tiempo de sobras para conseguirlo.

Seguidamente eligiéremos lo que posiblemente sea más importante, domesticar el fuego, y es que hablamos de fuego, y este se tiene que saber hacer y canalizar.

En nuestro caso, esta canalización será hecha por ladrillos, que definirán tanto el espacio del fuego como por donde irá la llama. No olvidando que también hemos creado la abertura para alimentar el fuego.

Llegando al fuego, contando que lo hemos arrancado de menos a más, en nuestro caso con la ayuda de papeles de periódico y madera o hojas secas. Pero no seria extraño que os ayudaseis de algún combustible, como bien podría ser una gota de gasolina o otros derivados modernos. Estos solo utilizables si el acto de inicio del fuego no será visible.

Iniciado el fuego, aumentaremos la medida del combustible, dirigiéndonos hacia ramas adecuadas para la cavidad creada creada con los ladrillos.

Ahora es cuando, ya sabiendo canalizar el fuego y alimentarlo, nos tenemos que plantear que cocinar. Que este autor no sabido encontrar, pero en lecturas he encontrado sopas de garbanzos y pasta, estofados de carnes dudosas, las clásicas lentejas y arroces escasamente explicados y acabando por autenticas recetas de época de hambruna en que se aprovechan des de los corazones de las coles hasta hacer hervir sangre de animales muertos mezclada con harina o sucedáneo.

Por lo cual las pruebas elegidas fueron una sencilla col con patata y unas lentejas algo más elaboradas. Rematadas, como no, por un café, que sabemos que era un producto escaso, pero que también tenia sucedáneos más o menos atractivos.

Camino a la primera prueba, la col con patata, aunque un poco enriquecida con cebolla y tres salchichas de pollo, fue de extrema facilidad. Y es que solo era hervir, añadiendo los productos según tiempo de cocción. Añadiendo una pizca de sal y aceite a la hora de servir.

Como veis, un plato sencillo y de productos fácilmente encontrarles en cualquier huerto, en consecuencia, realizable bajo casi cualquier circunstancia.

La segunda prueba, días más tarde ya quería ser más elaborada y proteica. Elaborando un poco de «mar y montaña» con carne, bacalao, cebolla, patata y lentejas. Añadiendo salsa de tomate y chorrillo de vino para enriquecer el sabor.

Combinando fritura con hervido, nada complicado, pero que ya subía la necesidad de atención a la fuerza del fuego.

En ambos casos el plato salió comestible y hasta tirando a bueno.

El autentico aprendizaje vino con el café, hecho con cafetera italiana, que ya existía, por lo tanto, no seria un anacronismo. Aunque también reconocemos que seria más posible que fuese en pote o hasta «de calcetín».

Y, a pesar que la brasa era bastante potente como para hacer una buena tostada, y quizá un trozo de carne, no llegaba para hacer subir el café.

Si compañeros, tuve que hacer subir el fuego, casi revivirlo para que saliera algo aprovechable. Que ya se que estaréis diciendo «que bobo que es», pero creo que me lo he ganado y no me quejaré.

Pero, ¿y todo eso para que? Si al fin y al cabo nunca suele faltar la comida en las recreaciones, por no decir que hacen falta autorizaciones para hacer fuego, y no siempre tendremos herramientas par alimentar a, treinta compañeros, ¿pongamos por ejemplo?

La respuesta es obvia, una pieza más en la recreación, ni que sea a nivel de fidelidad y imagen más completa en una recreación. Consiguiendo una imagen más fiel y alejada del combate.

Siento si esperabais una respuesta más completa, pero no siempre las más largas son las respuestas más adecuadas.

Oriol Miró Serra

8 de Marzo de 2021