Nous límits, noves serres. Serra de la Marina.

Versió castellana després de la catalana.

La Serra de la Marina, com intuireu, va ser la primera sortida post confinament municipal, anant al comarcal. Motiu pel qual ens vam traslladar a Badalona, per encarar aquesta serralada que, tot veient el mapa, prometia força. I ja us dic ara que no ens ha defraudat.

La qüestió es que, la vam agafar amb prou força, i en Marc i jo vam fer una quantitat prou raonable d’objectius. Que intentaré que caiguin per orde de la manera més endreçada possible, per bé que ja us dic que en destacaria el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Però, i com hem dit, anirem per orde, sent el primer lloc les restes de Ca l’Alemany, gran casa senyorial de la qual «només» en resta reconeixible el que va ser una mena de claustre al voltant d’una gran bassa. La resta, parets mestres i alguna sitja i trull que, malgrat la seva runa, indiquen que ens trobem dins el que va ser una gran casa.

Extrem que es va confirmar ben aviat, consultant a la xarxa. I es que si fem cas del trobat, l’any 1984 encara respirava grandesa.

Des d’allà, ens enfilarem quasi recte fins la pista que porta al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, tot ignorant l’aqüeducte que indica el mapa, per proper que estigui, camí que ens durà al monestir, que trobarem tancat encara, podent semblar que es una pèrdua de temps, però no.

I es que, per una banda aquell camí es necessari per arribar a la carena, i per l’altre hi trobem un pagès que ven fruita, i aquestes coses no s’han de desaprofitar.

Ja dalt de la carena, després d’haver agafat el trencall a la dreta passat el monestir, ens dirigirem vers el poblat iber de Puig Castellar, on podrem apreciar la estructura d’un poblat ibèric de cim i unes magnifiques vistes sobre la vall del Besòs.

No us ho perdeu, i es que poder veure l’amplada dels carrers i la museïtzació dels seus diferents espais amb plafons us farà entendre en part com era aquella societat preromana, que queda ben lluny de la imatge de salvatges justament civilitzats que s’ha venut en alguna serie televisiva.

Sabem que aquest destí podria ser el premi i objectiu del dia, però no ens quedarem aquí, ja que hem de tornar cap al monestir, potser el veritable objectiu del dia, però no tinguéssiu tanta pressa, que un bon mos a l’ermita de Sant Climent sempre està bé. Tot això mentre gaudim de grans vistes sobre Badalona.

Ara si, i ja havent fet temps per que obrin a Sant Jeroni de la Murtra, ens hi dirigirem tot baixant per on hem pujat. Accedint al monestir per una petita porta on us cobraran el preu de l’entrada, poc, no patiu. Però no em feu recordar quan, que no us diria res fiable. En qualsevol cas, el que veureu dins val allò i més.

Començarem dient que la tradició diu que es en aquest monestir on Colom va anunciar als reis catòlics del descobriment d’Amèrica, encara que en aquell moment no en digués aquest nom, això vindria més tard i de boca d’un altre explorador.

Per si això fos poc, esmentarem que ens trobem en un monestir gòtic, potser no massa gran, que «ha perdut» el que fou la capella principal, per bé que es perfectament identificable, i fins i tot li falta una part del claustre, poca…, no us imagineu el desastre, però nois…veureu quelcom estrany de veure.

Si! Es color, color arreu del claustre, lluitant contra la idea que podem tenir de la pedra despullada en les edificacions religioses. I si, alguns direu que als llibres d’art ja ho expliquen, però no es el mateix llegir que veure. Però, i dit això, no penso comentar massa més, no fos cas que perdéssiu les ganes de veure-ho per vosaltres mateixos.

Ja està…, cap a casa, haureu pensat, i no aniríeu errats, quatre objectius, tots de qualitat en una sortida donen per tornar a casa, però nois, ens en queda una, però que voleu? Que ignorem la Creu de Montigalà? Allà tota «ben posada»?, doncs no, no ho vam fer.

En si, i si heu fet el mateix recorregut que en Marc i Jo mateix ens hi vam dirigir, trobant un lloc prou concorregut, que alhora que veiem de nou la civilització, només havíem de girar el cap per veure el recorregut en aquesta nova sessió de retroexursionisme. Que, com es costum, ens havia fet passar per diversos períodes històrics.

Oriol Miró Serra

6 d’Abril de 2021

Nuevos limites, nuevas sierras. Serra de la Marina.

La Serra de la Marina, como intuiréis, fue la primera salida post confinamiento municipal, pasando al comarcal. Motivo por el cual nos trasladamos a Badalona, para encarar esta sierra que, que observando el mapa, prometía bastante. Y ya os digo ahora que no nos ha defraudado.

La cuestión es que, la cogimos con bastante fuerza, y Marc y yo hicimos una cantidad suficientemente razonable de objetivos. Que intentaré que caigan por orden de la manera más ordenada posible, aunque ya os digo que destacaría el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

Pero, y como hemos dicho, iremos por orden, siendo el primer sitio los restos de Ca l’Alemany, gran casa señorial de la cual «solo» le queda reconocible lo que fue un tipo de claustro alrededor de una gran balsa. El resto, paredes maestras y algún silo y almazara que, a pesar de su ruina, indican que nos encontramos dentro de lo que fue una gran casa.

Extremo que se confirmó muy temprano, consultando en la red. Y es que si hacemos caso de lo encontrado, el año 1984 todavía respiraba grandeza.

De allí, subiremos casi recto hasta la pista que nos lleva al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, ignorando el acueducto que indica el mapa, por cercano que esté, camino que nos llevará al monasterio, que encontraremos cerrado todavía, pudiendo parecer que es una perdida de tiempo, pero no.

Y es que, por un lado ese camino es necesario para llegar a la cresta, y por otro encontramos un campesino que vende fruta, y estas cosas no se deben desaprovechar.

Ya en la cresta, después de haber cogido el rompiente a la derecha pasado el monasterio, nos dirigimos hacia el poblado ibérico de Puig Castellar, donde podremos apreciar la estructura de un poblado ibérico de cima y unas magnificas vistas sobre el valle del Besós.

No os lo perdáis, y es que poder ver el ancho de las calles y la museización de sus diferentes espacios con paneles os hará entender en parte como era aquella sociedad prerromana, que queda muy lejos de la imagen de salvajes justamente civilizados que se ha vendido en alguna serie televisiva.

Sabemos que este destino podría ser el premio y objetivo del día, pero no nos quedaremos aquí, ya que tenemos que volver hacia el monasterio, quizá el verdadero objetivo del día, pero no tengáis tanta prisa, que un buen tentempié en la ermita de Sant Climent siempre está. Todo esto mientras disfrutamos de grandes vistas sobre Badalona.

Ahora si, ya habiendo hecho el tiempo para que abran en Sant Jeroni de la Murtra, nos dirigiremos bajando por donde hemos subido. Accediendo al monasterio por una pequeña puerta donde os cobraran el precio de la entrada, poco, no sufráis. Pero no me hagáis recordar cuanto, que no os diría nada fiable. En cualquier caso lo que veréis dentro vale eso y más.

Empezaremos diciendo que la tradición dice que en este monasterio donde Colon anunció a los reyes católicos del descubrimiento de América, aunque en aquel momento no lo llamase por ese nombre, esto vendría más tarde y de boca de otro explorador.

Por si esto fuese poco, comentaremos que nos encontramos en un monasterio gótico, quizá no demasiado grande, que «ha perdido» lo que fue la capilla principal, a pesar que es perfectamente identificable, y hasta le falta una parte de claustro, poca…, no os imaginéis el desastre, pero chicos…veréis algo extraño de ver.

¡Si! Es color, color por todo el claustro, luchando contra la idea que podemos tener de la piedra desnuda en las edificaciones religiones. Y si, algunos diréis que en los libros de arte ya lo explican, pero no es lo mismo leer que ver. Pero, y dicho esto, no pienso comentar mucho más, no fuese caso que perdieseis las ganas de verlo por vosotros mismos.

Ya esta…, hacia casa, habréis pensado, y no iríais errados, cuatro objetivos, todos de calidad en una salida dan para volver a casa, pero chavales, nos queda una, ¿pero que queréis ¿Que ignoremos la Creu de Montigalà? ¿Allí toda «bien puesta»?, pues no, no lo hicimos.

En si, y si habéis hecho el mismo recorrido que Marc y yo nos dirigimos a ella, encontrando un sitio bastante concurrido, que a mismo tiempo que vemos de nuevo la civilización solo teníamos que girar la cabeza para ver lo recorrido en esta nueva sesión de retroexursionismo. Que, como es costumbre, nos había hecho pasar por diversos periodos históricos.

Oriol Miró Serra

6 de Abril de 2021