I que hem fet de Març a Novembre? Crònica d’un llarg silenci / ¿Y que hemos hecho de Marzo a Noviembre? Crónica de un largo silencio.

VERSIÓ CASTELLANA DESPRÉS DE LA CATALANA

I que hem fet de Març a Novembre? Crònica d’un llarg silenci.

Si, hem estat callats molt, massa temps. I per més ocupada que hagi estat la vida es imperdonable.

Dit això, procedirem a fer un breu resum, del que han estat dels darrers mesos, que si que serà superficial, però us ajudarà a veure que callats massa temps hi hem estat, però actius també molt. I aquest resum el dividiré en conceptes, no necessàriament en ordre d’importància, que no enumeraré aquí, però que anireu trobant:

El primer concepte que enumerarem serà en realitat el darrer realitzat, però tal vegada el que ha fet més il·lusió de tots, fins i tot més que tornar-vos a veure les cares que no es poc.

I aquest ha estat la recreació purament civil, duta a terme a la vila de Ripollet del passat deu d’octubre, agraint sobretot a la gent del Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata, per confiar-nos tal encàrrec, que encara que pretès feia força temps mai havíem pogut posar en pràctica.

La recreació de la vida civil, en aquesta ocasió, dels temps de pau de la República espanyola.

Ben cert que cinc foren els escenaris triats, ja ens perdonareu que el que més ens agradés fos el de la primera votació de la dona, a les eleccions del 1933. I es que es poden recrear moltes coses, però poques més grans trobarem del període republicà que el primer cop que les dones es van poder expressar via vot democràtic.


Recreació del vot femení a les eleccions de 1933 / Recreación del voto femenino en las elecciones de 1933

Soc conscient que «oblido» els temes més locals de Ripollet, com l’arribada del règim republicà o la polèmica reforma del mercat, però de ben segur entendreu que tenim un espai limitat.

Com a segon concepte trobarem el retorn del públic, més ben dit, dels esdeveniments amb public! I es que tots som conscients d’on venim i a hores d’ara no està del tot clar quin es el format correcte.


Teatralització de la discussió entre dos botiguers del mercat / Teatralización de la discusión entre dos tenderos del mercado

Quin acte seria el més important? Perdoneu que no gosi citar-ne un només, ja que tots han tingut aquell component d’emoció pel retrobament i voler mostrar-vos tot el que hem cuinat per vosaltres en aquesta pausa que ens han imposat.

Torelló, Robres, Alcubierre, Faió, Candamo, Arenys de Mar, Mundet i altres ens han permès veure’ns «les cares» i tornar a dialogar més enllà de les xarxes.


Membres de diverses associacions compartint escenari / Miembros de diversas asociaciones compartiendo escenario

Tercer concepte, important sens dubte. Ser professors del Curs d’Estiu que va organitzar la Universitat de Saragossa.

Public History: Guerra Civil, recreación histórica y puesta en valor del patrimonio, així s’anomenava i era el primer cop que es feia. Aconseguint un èxit més que raonable ateses les limitacions pròpies dels temps de COVID que ens ha tocat viure.


Conèixer la roba pot ajudar a entendre les sensacions d’un soldat / Conocer la ropa puede ayudar a entender las sensaciones de un soldado

Ell ens ha permès arribar a gent de diverses contrades peninsulars, i, fins i tot, posar cara a gent que ens segueix per les xarxes. Podent demostrar que l’arqueologia experimental que fem va més enllà que unes piulades a les xarxes.


Retall de diari que anuncia la inauguració del Curs d’estiu de Robres / Recorte de diario que anuncia la inauguración del Curso de verano de Robres

Revaloritzant de pas aquesta activitat, mostrant-la a, qui sap si futurs programadors, i, per tant, «assegurant» activitats futures, tant pels recreadors presents com pels que vindran.

Quart concepte, i per acabar, medis de comunicació, importants per normalitzar l’ús del recreador per conceptes específics on n’ha resultat especialista. Es a dir, el reconeixement d’unes habilitats poc o gens reglades, alhora que es fa entendre que no tothom pot fer de tot.


Imatges preses durant la gravació, entengueu que no podem donar detalls / Imágenes tomadas durante la grabación, entienda que no podemos dar detalles

Un recreador es un especialista, no li has d’explicar com moure’s, com posar-se una cartutxera, com parlar, i fins i tot, es una mica més patidor que un actor o extra normal. Parlant clar, es molt possible que un extra contractat, vestit de soldat s’hagués passat el matí sencer queixant-se del «fresc que es el nostre uniforme», alhora que li havies d’explicar com i que volies d’ell. Queixes que en un recreador no passaran d’un lleu comentari irònic, acompanyat, potser de un:

«coses de l’ofici»

Tot això no vol dir que no haguem fet res més, tot el contrari. Retroexcursionisme ha continuat, potser en menor mesura per que ja teníem dates de recreacions, i el fet d’arribar al públic ja sortia sol. Encara que destacarem la pujada a Montserrat que vam fer vora el maig, vell objectiu pre-tancaments comarcals i que ja hem resolt.


Confessem que no solem treure la senyera per sota dels 1000, però es que es Montserrat… / Confesamos que no solemos sacar la bandera por debajo de los 1000, pero es que es Montserrat..

La experimentació d’equip també, com aquell que diu fa quatre dies estava provant la pala de trinxera per fer un parapet individual.


Saber el que es triga en fer una petita rasa amb la pala de trinxera es important per saber-la explicar / Saber lo que se tarda en hacer una pequeña zanja con la pala de trinchera es importante para saber explicarla

La cuina i les proves de tints naturals ha seguit, tot veient que algun dels resultats anteriors va ser més fruit de la casualitat que dels ingredients. Cosa que ha portat a noves proves amb materials diferents.

I, es que companys, encara que haguem tornat a la vida publica, segueix sent vital conèixer els materials i el seu comportament. Motiu pel qual cal fer les proves pertinents i així podreu rebre explicacions més fidels.

Oriol Miró Serra

Recreacio i Patrimoni Junts

11 de novembre de 2021

¿Y que hemos hecho de Marzo a Noviembre? Crónica de un largo silencio.

Si, hemos estado callados mucho, demasiado tiempo. Y por más ocupada que haya sido la vida es imperdonable.

Dicho esto, procederemos a hacer un breve resumen, de lo que han sido de los últimos meses, que si que será superficial, pero os ayudará a ver que callados demasiado tiempo habremos estado, pero activos también mucho. Y este resumen lo dividiré en conceptos, no necesariamente en orden de importancia, que no enumeraré aquí, pero que iréis encontrando:

El primer concepto que enumeraremos será en realidad el último realizado, pero tal vez el que ha hecho más ilusión de todos, incluso más que volveros a ver las caras que no es poco.

Y éste ha sido la recreación puramente civil, llevada a cabo en la villa de Ripollet del pasado diez de octubre, agradeciendo sobre todo a la gente del Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata, para confiarnos tal encargo, que aunque pretendido hacía bastante tiempo nunca habíamos podido poner en práctica

La recreación de la vida civil, en esta ocasión, de los tiempos de paz de la República Española. Muy cierto que cinco fueron los escenarios elegidos, ya nos perdonareis que lo que más nos gustara fuera el de la primera votación de la mujer, en las elecciones de 1933. Y es que se pueden recrear muchas cosas, pero pocas más grandes encontraremos del período republicano que la primera vez que las mujeres pudieron expresarse vía voto democrático.


Recreació del vot femení a les eleccions de 1933 / Recreación del voto femenino en las elecciones de 1933

Soy consciente de que «olvido» los temas más locales de Ripollet, como la llegada del régimen republicano o la polémica reforma del mercado, pero seguro entenderéis que tenemos un espacio limitado.

Como segundo concepto encontraremos el regreso del público, mejor dicho, ¡De los eventos con publico! Y es que todos somos conscientes de dónde venimos. Y en estos momentos no esta del todo cual es el formato correcto.


Deixar tastar els equips al public pot fer que entenguin les vicissituds de la època / Dejar probar los equipos en el público puede hacer que entiendan las vicisitudes de la época

¿Qué acto sería lo más importante? Perdonad que no me atreva a citar uno sólo, ya que todos han tenido ese componente de emoción por el reencuentro y querer mostraros todo lo que hemos cocinado por vosotros en esta pausa que nos han impuesto.

Torelló, Robres, Alcubierre, Faió, Candamo, Arenys de Mar, Mundet y otros nos han permitido vernos «las caras» y dialogar de nuevo más allá de las redes.


La recreació de Robres va enfocar-se sobre la vida a rereguarda, un pas realment atrevit seguit per altres / La recreación de Robres se enfocó sobre la vida en retaguardia, un paso realmente atrevido seguido por otros

Tercer concepto, importante sin duda. Ser profesores del Curso de Verano que organizó la Universidad de Zaragoza.

Public History: Guerra Civil, recreación histórica y puesta en valor del patrimonio, así se llamaba y era la primera vez que se hacía. Consiguiendo un éxito más que razonable dadas las limitaciones propias de los tiempos de COVID que nos ha tocado vivir.

Él nos ha permitido llegar a gente de varios lugares peninsulares, y, incluso, poner cara a gente que nos sigue por las redes. Pudiendo demostrar que la arqueología experimental que hacemos va más allá que unos tuits en las redes.


La arqueologia experimental pot ser quelcom tan simple com demostrar que un llençol tenyit amb cafè es més mimètic que un de blanc / La arqueología experimental puede ser algo tan simple como demostrar que una sábana teñida con café es más mimetica que una blanca

Revalorizando de paso esta actividad, mostrándola a, quién sabe si futuros programadores, y, por tanto, «asegurando» actividades futuras, tanto por los recreadores presentes como por los que vendrán.

Cuarto concepto, y por último, medios de comunicación, importantes para normalizar el uso del recreador por conceptos específicos donde ha resultado especialista. Es decir, el reconocimiento de unas habilidades poco o nada regladas, al tiempo que se hace entender que no todo el mundo puede hacer de todo.


Imatges preses durant la gravació, entengueu que no podem donar detalls / Imágenes tomadas durante la grabación, entienda que no podemos dar detalles

Un recreador es un especialista, no tienes que explicarle cómo moverse, cómo ponerse una cartuchera, cómo hablar, e incluso, es algo más sufridor que un actor o extra normal. Hablando claro, es muy posible que un extra contratado, vestido de soldado se hubiera pasado la mañana entera quejándose de lo «fresco que es nuestro uniforme», a la vez que tenías que explicarle cómo y que querías de él. Quejas que en un recreador no pasarán de un leve comentario irónico, acompañado, quizás de uno:

«cosas del oficio»

Todo esto no quiere decir que no hayamos hecho más, todo lo contrario. Retroexcursionisme ha continuado, quizá en menor medida por que ya teníamos fechas de recreaciones, Y llegar al público ya salía solo. Pero en que destacaremos la subida a Montserrat que hicimos alrededor de mayo, viejo objetivo pre-cierres comarcales Y que ya hemos resuelto.


Sí, està pujant amb espardenyes / Sí, está subiendo con alpargatas

La experimentación de equipo también, como aquel que dice hace cuatro días, estaba probando la pala de trinchera para hacer un parapeto individual.

La cocina y las pruebas de tintes naturales ha seguido, viendo que alguno de los resultados anteriores fue más fruto de la casualidad que de los ingredientes. Lo que ha llevado a nuevas pruebas con materiales diferentes.


Ingredients senzills i cuina al foc, per entendre la cuina en un campament d’intendència / Ingredientes sencillos y cocina al fuego, para entender la cocina en un campamento de intendencia

Y, es que compañeros, aunque hayamos vuelto a la vida publica, sigue siendo vital conocer los materiales y su comportamiento. Motivo por el que es necesario realizar las pruebas pertinentes y así podréis recibir explicaciones más fieles.

Oriol Miró Serra

Recreació i Patrimoni Junts

11 de noviembre de 2021