Això busquem quan parlem de Recreació i Patrimoni Junts / This is what we look for when we talk about Reenactment and Heritage Together / Esto buscamos cuando hablamos de Recreación y Patrimonio Juntos

Arribats de la jornada de l’Ametlla de Mar, on hem mostrat el concepte de Recreacions petites, només podem dir que ho considerem un éxit, i mostrar-vos com ens han vist des de fora.

Arriving at the Ametlla de Mar day, where we showed the concept of small reenactments, we can only say that we consider it a success, and show you how we have been seen from the outside.

Enllaç a Diari de TarraEnllaç a Diari de Tarragona / Link to Tarragona Newspaper / Enlace a Diari de Tarragona

Llegados de la jornada de la Ametlla de Mar, donde hemos mostrado el concepto de Recreaciones pequeñas, sólo podemos decir que lo consideramos un éxito, y mostraros cómo nos han visto desde fuera.

7 de Juny de 2022