Ultima defensa de Barcelona a TV3 / Barcelona’s last defense on TV3 / Ultima defensa de Barcelona en TV3

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/tot-es-mou-estiu-09082022/video/6171647/

Enllaç al reportatge de televisió

Sobre 1 Hora i 21 minuts podreu veure la nostra feina a Subirats. Sabem que l’ideal seria el tall exacte, però de moment no el tenim. Ja ens disculpareu, però no hem de perdre la oportunitat de mostrar el significat de Recreació i Patrimoni Junts, la possible estratègia de supervivència de les dos activitats! encara que us fem «treballar una mica».

Prometem posar l’enllaç específic si aquest apareix.

Per cert, volem fer notar que han intercanviat els noms dels companys, res greu, ja que la idea s’entén. Però es de justícia «reparar-los» el nom.

Enllaç a la pàgina del CESUB

In 1 hour and 21 minutes you will be able to see our work in Subirats. We know that the ideal would be the exact cut, but at the moment we don’t have it. You will excuse us, but we must not miss the opportunity to show the meaning of Recreation and Heritage Together, the possible survival strategy of the two activities! even if we make you «work a little».

We promise to put the specific link if it appears.

By the way, we want to point out that they have exchanged the names of the colleagues, nothing serious, since the idea is understood. But it is fair to «repair» their name.

Enllaç a Jose Luis Gallardo Conill

Sobre 1 Hora y 21 minutos podreis ver nuestro trabajo en Subirats. Sabemos que lo ideal sería el corte exacto, pero por el momento no lo tenemos. Ya nos disculparéis, pero no debemos perder la oportunidad de mostrar el significado de Recreación y Patrimonio Juntos, ¡la posible estrategia de supervivencia de las dos actividades! aunque les hagamos «trabajar un poco».

Prometemos poner el enlace específico si éste aparece.

Por cierto, queremos hacer notar que han intercambiado los nombres de los compañeros, nada grave, puesto que la idea se entiende. Pero es de justicia «repararles» el nombre.

Enllaç a Oriol Miró Serra

11 d’Agost de 2022