La cantina, o com recrear el moment de repòs d’un soldat! / ¡La cantina, o cómo recrear el momento de reposo de un soldado!

Versió castellana després de la catalana.

La cantina, o com recrear el moment de repòs d’un soldat!

Si veniu de l’article de Milícia de Cultura, ja haureu vist que no tota la recreació requereix d’armes, i ara us en posarem un altre exemple. La cantina, el lloc de repòs d’un soldat.

Parlem d’un escenari dels més agraïts, però que ben fet, requereix de molta feina i molta logística, fins i tot en la seva versió reduïda.

Un escenari de cantina requereix de dos espais, la barra i la zona de la clientela, per bé que a vegades hem de fer equilibris per que es distingeixin. Però que es distingeixin es important, ja que cada espai te el seu missatge propi, i la seva manera d’entrar a la gent.

Si comencem per la barra, l’espai més complex possiblement, aquest requereix de zona de cuina i de la barra pròpiament dita, i per desgracia, el clima ens dona poques oportunitats de fer una cuina efectiva masses vegades.

Milícia de Cultura a Lopera / Milicia de Cultura en Lopera

Que hi posarem a la zona de barra? Quelcom de Vianda bàsicament freda, ganyips i sucs de colors forts dins de les ampolles a mode de conyacs i altres begudes, sempre sense alcohol! (No cal «recrear» un borratxo oi?), faran que la vostra cantina sigui útil a més de didàctica. I no poques vegades la vostra cantina tindrà vida pròpia a causa de recreadors que venen a picar i distreure l’estomac.

Però ei!, la barra també ens alimenta l’anima, i amb això parlem de la decoració. Posem per exemple el nom, tot necessita un nom! I aquest nom, si es al·legòric a alguna proesa del bàndol que recrees, ja dona informació. Oi que un Cantina 14 de Abril ja ens diu a quina banda estem? De la mateixa manera que un Cantina El Alcazar també informa de que recreem!

I amb el mateix esperit pots afegir cartells, productes propis de cada zona, publicacions i altres fruit de l’estudi, company inseparable del recreador.

Anem a la cuina, inevitablement unida a la barra i diferenciada de la gran cuina que gasten els companys d’una altre associació. La nostra cuina es per petits platets que varien el menú o els cafès, i com que requereix de foc, masses vegades la tenim allà per que es vegi i jugant amb el que podem per fer-la entenedora.

Si bé sabem fer plats al foc, amb ingredients durs i trobables en qualsevol banda, aquests mai els hem pogut fer cara la públic per falta de temps, cal pensar que el foc es un organisme viu que ens exigirà la atenció alhora que fem les explicacions de, per exemple, els cafès. Que si que ho hem aconseguit fer.

El cafè es allò que ens permet explicar la diferencia entre el «cafè de mitjó» o per gravetat i la en aquell moment moderna cafetera express o cafetera italiana (patentada l’any 1933). Fent entendre a la gent que el que ara ens sembla «de tota la vida» en algun moment va ser una revolució que ho va canviar tot!

I ja que hem fet cafè…, ens el prenem o l’oferim! Que a certes temperatures sempre entra.

Ara toca la zona de la clientela, es a dir…, de la soldadesca! Però relaxats!De tant senzill que sona…, es el més complicat de tots!

El lloc de les lectures, converses i cants del soldat, entonades en veu alta per que la gent les senti. El lloc de jocs com el domino, cartes o altres com el de les ferradures.

Sabíeu que els recreadors hem d’explicar bastantes vegades com va el joc de les ferradures? No relacionen un pal clavat a terra i unes ferradures a certa distancia?, tal vegada un símbol dels canvis generacionals, qui sap.

La qüestió es que un cop ensenyat, i fins i tot havent jugat amb ells, allò passa a ser una activitat familiar bastant sovint.

Un èxit de trencament de la barrera recreador – públic? Si més no així ens agrada pensar.

Fins aquí el que fem, que com veieu no es poc, però que tal si parlem dels reptes de futur? La seva evolució possible?

Una ja l’hem provat, un cop només, però el format passa al món civil amb gran facilitat. Només cal canviar algunes coses de les taules i ja ho tens. La prova va ser a la recreació del Ripollet en pau, on vam reconvertir la cantina militar a una cantina de festa major, i, si bé no ho hem continuat, les senyals foren d’allò més bones.

La cuina de Voluntarios de Fayón / La cocina de Voluntarios de Fayón

L’altre, cert que provada però poc polida encara, l’ «Hogar del Soldado», tot unint la cantina amb la milícia de cultura alhora que agreguem altres espais com una zona per fer discursos.

Però aquesta evolució ha comptat amb ajuda, involuntària i sense saber, però ajuda. Si barregem la perruqueria de Lo Riu i la cuina de Voluntarios de Fayón amb la milícia de cultura, com ha passat a la darrera recreació de Flix, no tenim un gran Hogar del Soldado?

Qui sap, però es una línia a treballar, tant per nosaltres com en convivència.

Oriol Miró Serra

7 de desembre de 2022

¡La cantina, o cómo recrear el momento de reposo de un soldado!

Si viene del artículo de Milicia de Cultura, ya habreis visto que no toda la recreación requiere de armas, y ahora le pondremos otro ejemplo. ¡La cantina, el lugar de reposo de un soldado!

Hablamos de un escenario de los más agradecidos, pero que bien hecho, requiere mucho trabajo y mucha logística, incluso en su versión reducida.

Un escenario de cantina requiere dos espacios, la barra y la zona de la clientela, aunque a veces debemos hacer equilibrios para que se distingan. Pero que se distingan es importante, ya que cada espacio tiene su propio mensaje, y su manera de entrar en la gente.

Si empezamos por la barra, el espacio más complejo posiblemente, éste requiere de zona de cocina y de la barra propiamente dicha, y por desgracia, el clima nos da pocas oportunidades de hacer una cocina efectiva demasiadas veces.

Veiem la recreació de la barra i de la cuina / Vemos la recreación de la barra y de la cocina.

¿Qué pondremos en la zona de barra? Algo de Vianda básicamente fría, picoteo y zumos de colores fuertes dentro de las botellas a modo de coñacs y otras bebidas, ¡siempre sin alcohol! (¿No hace falta «recrear» un borracho verdad?), harán que vuestra cantina sea útil además de didáctica. Y no pocas veces su cantina tendrá vida propia debido a recreadores que vienen a picar y distraer el estómago.

Pero ¡ey!, la barra también nos alimenta el alma, y ​​con esto hablamos de la decoración. Pongamos por ejemplo el nombre, ¡todo necesita un nombre! Y ese nombre, si es alegórico a alguna proeza del bando que recreas, ya da información. ¿Verdad que un Cantina 14 de Abril ya nos dice en qué banda estamos? Al igual que un Cantina El Alcazar también informa de que recreamos!

Y con el mismo espíritu puedes añadir carteles, productos propios de cada zona, publicaciones y otros frutos del estudio, compañero inseparable del recreador.

Vamos a la cocina, inevitablemente unida a la barra y diferenciada de la gran cocina que gastan los compañeros de otra asociación. Nuestra cocina es por pequeños platillos que varían el menú o los cafés, y como requiere de fuego, demasiadas veces la tenemos allí para que se vea y jugando con lo que podemos hacerla comprensible.

Si bien sabemos hacer platos en el fuego, con ingredientes duros y encontrables en cualquier parte, éstos nunca los hemos podido hacer cara al público por falta de tiempo, es necesario pensar que el fuego es un organismo vivo que nos exigirá la atención a la vez que hacemos las explicaciones de, por ejemplo, los cafés. Que sí que lo hemos logrado hacer.

Experiments de cuina al foc / Experimentos de cocina al fuego

El café es lo que nos permite explicar la diferencia entre el «café de calcetín» o por gravedad y la en ese momento moderna cafetera express o cafetera italiana (patentada en 1933). ¡Haciendo entender a la gente que lo que ahora nos parece «de toda la vida» en algún momento fue una revolución que lo cambió todo!

Y ya que hemos hecho café…, ¡nos lo tomamos o lo ofrecemos! Que a ciertas temperaturas entra siempre.

Ahora toca la zona de la clientela, es decir… ¡de la soldadesca! Pero relajados! De tan sencillo que suena…, ¡es o más complicado de todos!

El sitio de las lecturas, conversaciones y cantos del soldado, entonadas en voz alta para que la gente las sienta. El lugar de juegos como el domino, cartas u otros como el de las herraduras.

¿Sabéis que los recreadores tenemos que explicar bastantes veces cómo va el juego de las herraduras? ¿No relacionan un palo clavado en el suelo y unas herraduras a cierta distancia?, tal vez un símbolo de los cambios generacionales, quién sabe.

La cuestión es que una vez enseñado, e incluso habiendo jugado con ellos, pasa a ser una actividad familiar bastante a menudo.

Un éxito de rotura de la barrera recreador – publico? Al menos así nos gusta pensar.

El joc de la ferradura / El juego de la herradura

Hasta aquí lo que hacemos, que como ven no es poco, pero ¿que tal si hablamos de los retos de futuro? ¿Su evolución posible?

Una ya la hemos probado, una vez sólo, pero el formato pasa al mundo civil con gran facilidad. Basta con cambiar algunas cosas de las mesas y ya lo tienes. La prueba fue en la recreación del Ripollet en paz, donde reconvertimos la cantina militar a una cantina de fiesta mayor, y, si bien no lo hemos continuado, las señales fueron bastante prometedoras.

La Cantina de Ripollet

El otro, cierto que probada pero poco pulida todavía, la Hogar del Soldado, uniendo la cantina con la milicia de cultura a la vez que agregamos otros espacios como una zona para hacer discursos.

Pero esa evolución ha contado con ayuda, involuntaria y sin saber, pero ayuda. Si mezclamos la peluquería de Lo Riu y la cocina de Voluntarios de Fayón con la milicia de cultura, como ha ocurrido en la última recreación de Flix, ¿no tenemos una gran Hogar del Soldado?

Quien sabe, pero es una línea a trabajar, tanto para nosotros como en convivencia.

Oriol Miró Serra

7 de diciembre de 2022