Febrer tranquil, però no pas inactiu. Pinell i estudi! / Febrero tranquilo, pero no inactivo. Pinell y estudio!

Versió castellana després de la catalana.

Aquest febrer ha estat un més tranquil, cert! Però mai deixem de treballar, aquest més hem estat presents a la Cursa dels Biberons, ja tradicional, i es dona per finiquitat el llibre de Pere Tarrés anomenat El meu diari de guerra. Posant de mostra el continu estudi que els recreadors com cal mai abandonen.

Així doncs…, comencem per la cursa dels Biberons, que no per tradicional deixa de ser emocionant!

Que es la Cursa dels Biberons? Us preguntareu si acabeu d’arribar! Doncs bé, i breument resumit, la definirem com una cursa de muntanya que transcorre per les serres de Pàndols i Cavalls, on es troben recreadors en certs punts. Unint Memòria Històrica i esport en un mateix escenari, a més, també compta amb un circuit popular que permet gaudir a la gent menys esportista d’aquestes espectaculars serres.

Recreadors i corredors a la cota 666 / Reenactors and runners at level 666 / Recreadores y corredores en la cota 666

Aquest any, per necessitats no vam poder recorrer els escenaris vestits de soldat, com els darrers anys, però a canvi ens van regalar poder estar a la Cota 666 de Pàndols, posició republicana fins els darrers dies de la Batalla de l’Ebre i on encara ara trobem restes de la sagnant batalla, per bé que aquestes quedin reduides a petits bocins de metralla o puntes de bala…, segueixen explicant una història tràgica.

Ara rovellades semblen inofensives, però no ho eren pas l’any 38 / Rusted now they seem harmless, but they weren’t in 1938 / Ahora oxidadas parecen inofensivas, pero no lo eran en el año 38

Òbviament, això es tasca d’equip, començant per l’associació germana de Pandols 38, la coordinadora de la nostra presencia, i acabant per totes les entitats de recreació presents, que posen equip, hores i esforços per fer que aquesta ruta sigui d’allò més completa i didàctica. Tot oferint els nostres coneixements a qui ens pot escoltar, entenent que els corredors tenen altres coses al cap (tal com toca en una prova esportiva)

Recreadors participants a la Cursa dels Biberons / Reenactors participants in La Cursa dels Biberons / Recreadores participantes en la Cursa dels Biberons

Ara anem a l’estudi, estudi que omple el personatge i fa al recreador complement perfecte per multitud d’esdeveniments de caire històric, cultural o tantes variants com s’ús acudeixi, tal com acabeu de veure.

En aquest cas hem anat a les memòries d’un sanitari que ens portarà del front del Pallars a la ocupació de Barcelona tot passant per Segre i Ebre. El meu diari de guerra, de Pere Tarrés, llibre que ens dona un punt de vista allunyat de primera línia de front, però suficientment pròxim per veure els horrors de la guerra.

Pàgina del llibre, en aquest cas veiem els moviments de la seva unitat al Pallars / Book page, in this case we see the movements of his unit at Pallars / Página del libro, en este caso vemos los movimientos de su unidad en el Pallars

I per bé que es veu clarament que es tracta d’un lleial geogràfic, les seves memòries us resultaran d’allò més útil cara a les explicacions que pugueu necessitar.

En resum, si, hi ha hagut poca activitat, però no parem, ja que a més del que hem citat, també s’ha fet ruta de Ultima defensa de Barcelona a Subirats, on acostem a qui vulgu l’intent de ultima defensa de la capital catalana contra els agressors feixistes.

Grup de visitants al CIUDEB, després de la visita a #ultimadefensadebarcelona / Group of visitors to the CIUDEB, after the visit to #ultimadefensadebarcelona / Grupo de visitantes en el CIUDEB, después de la visita a #ultimadefensadebarcelona

Oriol Miró Serra

4 de Març de 2023

Febrero tranquilo, pero no inactivo. Pinell y estudio!

¡Este febrero ha sido uno más tranquilo, cierto! Pero nunca dejamos de trabajar, este más hemos estado presentes en la Cursa dels Biberons, ya tradicional, y se da por finiquitado el libro de Pere Tarrés llamado El meu de guerra. Poniendo de muestra el continuo estudio que los recreadores como es debido nunca abandonan.

Así pues…, ¡empezamos por la Cursa dels Biberons, que no por tradicional deja de ser emocionante!

¿Qué es la Cursa dels Biberons? ¡Os preguntareis si acabais de llegar! Pues bien, y brevemente resumido, la definiremos como una carrera de montaña que transcurre por las sierras de Pàndols y Cavalls, donde se encuentran recreadores en ciertos puntos. Uniendo Memoria Histórica y deporte en un mismo escenario, además, también cuenta con un circuito popular que permite disfrutar a la gente menos deportista de estas espectaculares sierras.

Este año, por necesidades no pudimos recorrer los escenarios vestidos de soldado, como en los últimos años, pero a cambio nos regalaron poder estar en la Cota 666 de Pàndols, posición republicana hasta los últimos días de la Batalla del Ebro y donde todavía ahora encontramos restos de la sangrienta batalla, aunque éstos queden reducidos a pequeños pedazos de metralla o puntas de bala…, siguen contando una historia trágica.

Grup de recreadors pujant a la cota 666 / Group of recreationists climbing to the hill 666 / Grupo de recreadores subiendo a la cota 666

Obviamente, esto es tarea de equipo, empezando por la asociación hermana de Pandols 38, la coordinadora de nuestra presencia, y terminando por todas las entidades de recreación presentes, que ponen equipo, horas y esfuerzos para hacer que esta ruta sea de lo más completa y didáctica. Ofreciendo nuestros conocimientos a quienes nos puede escuchar, entendiendo que los corredores tienen otras cosas en la cabeza (tal y como toca en una prueba deportiva)

Ahora vamos al estudio, estudio que llena el personaje y hace al recreador complemento perfecto por multitud de eventos de cariz histórico, cultural o tantas variantes como se os ocurra, tal como acabais de ver.

En este caso hemos ido a las memorias de un sanitario que nos llevará del frente del Pallars a la ocupación de Barcelona pasando por Segre y Ebre. El meu diari de guerra, de Pere Tarrés, libro que nos da un punto de vista alejado de primera línea de frente, pero suficientemente cercano para ver los horrores de la guerra.

Y aunque se ve claramente que se trata de un leal geográfico, sus memorias os resultarán de lo más útil de cara a las explicaciones que podais necesitar.

Encara no coneixeu el CIUDEB? Apunteu vos picant damunt de la imatge / You don’t know the CIUDEB yet? Sign up by clicking on the image / ¿Aún no conoces el CIUDEB? Apunte picando sobre la imagen

En resumen, sí, ha habido poca actividad, pero no paramos, ya que además de lo citado, también se ha hecho ruta de Ultima defensa de Barcelona en Subirats, donde acercamos a quien quiera el intento de ultima defensa de la capital catalana contra los agresores fascistas.

Oriol Miró Serra

4 de Marzo de 2023

Calm February, but not idle. Pinell and study!

This February has been a quieter one, true! But we never stop working, this past month we were present at the already traditional Cursa dels Biberons, and the book by Pere Tarrés called El meu diari de guerra is given as a finishing touch. Showcasing the continuous study that the reenactors as it should never give up.

La lectura es la base del coneixement! / Reading is the basis of knowledge! / ¡La lectura es la base del conocimiento!