Browsing Category : Patrimoni

Recreant en època de Covid, supervivència o adaptació.


De ben segur, recreador més, recreador menys, heu sentit la afirmació «es que ningú fa res» alhora que arronsen les espatlles. Afirmació que puc entendre, però que no puc acceptar com excusa per parar aquesta activitat cultural. Apart de que es falsa, i es que aquest mesos ja he vist visites guiades a País Basc, imatges d’ibers en el cap de setmana iber (esdeveniment que desconeixia) i jo mateix he fet visites guiades a Subirats d’uniforme. I de ben segur que se’m escapen altres sortides d’altres grups als quals demano perdó d’antuvi per no citar-los.
Es molt cert que els grans formats han desaparegut, però es que els petits no eren recreació?, es que…només considerem recreació les batalles…?
Seguro que, recreador más, recreador menos, habréis oído la afirmación «es que nadie hace nada» al mismo tiempo que se encogen de hombros. Afirmación que puedo entender, pero que no puedo aceptar como excusa para parar esta actividad cultural. Aparte de que es falsa, y es que estos meses ya he visto visitas guiadas en País Vasco, imágenes de iberos en el fin de semana ibero (evento que desconocía) y yo mismo he hecho visitas guiadas en Subirats de uniforme. Y seguro que se me escapan varias salidas de otros grupos a los que pido perdón de antemano por no citarlos.
Es muy cierto que los grandes formatos han desaparecido, ¿pero es que los pequeños no eran recreación?, ¿es que…solo consideramos recreación las batallas…?

Read More »

Carretera de les aigües i Pedra de Collserola.


La Carretera de les Aigües és una via que normalment estaria força concorreguda en un dia de pont com era el nostre, però en ser la climatologia poc favorable per la previsió de pluja, aviat es va demostrar que només els més agosarats compartien camí amb nosaltres… però ens vam trobar prou gent com per a no passar desapercebuts, i diverses persones es van interessar per la nostra activitat, arran que la nostra aparença els despertés la curiositat.

Read More »

Carretera de les aigües y Pedra de Collserola.


La Carretera de las Aguas es una vía que normalmente estaría bastante concurrida en un día de puente como era el nuestro, pero al ser la climatología poco favorable por la previsión de lluvia, pronto se demostró que sólo los más atrevidos ​​compartían camino con nosotros … pero nos encontramos bastante gente como para no pasar desapercibidos, y varias personas se interesaron por nuestra actividad, a raíz que nuestra apariencia les despertara la curiosidad hacia el retroexcursionismo (#retroexcursionisme)

Read More »

La trinxera, la base de tot…o quasi.


Si preguntem a un forani, interessat o no, ens dirà que una trinxera es «un forat a terra», i no li faltarà raó. Si recorrem al diccionari ja citat ahir trobarem que «Zanja o defensa que permite moverse y disparar manteniendose a cubierto», descripció força encertada i que podria tancar aquestes línies ara mateix, però no ho farà. Ja que en ambdós casos la informació que falta es:
La gracia de les trinxeres es la seva evolució.

Read More »

Al Tibidabo: coronant el cim de Barcelona.


Divendres passat vam decidir-nos a fer, novament per l’entorn de la Serra de Collserola, una ruta un xic més agosarada pel que fa a visibilitat; el recorregut seria Carretera de les Aigües, Ideal Pavillon i Tibidabo, incloent el pas per indrets històrics de Collserola, alhora que ens duria per algunes de les zones preferides de passeig dels barcelonins, sempre concorregudes per caminants, corredors i ciclistes.
La ruta pròpiament la vam iniciar al Monestir de Pedralbes, una de les mostres de gòtic català més notables de Catalunya, en tant que monestir reial, on reposa la Reina Elisenda de Montcada; sortint d’aquí, pugem a través del Parc de l’Oreneta, antigament els terrenys d’una finca rural, que va ser assaltada poc just després del cop del juliol de 1936, de la que queden només algunes restes.

Read More »

Al Tibidabo: coronando la cima de Barcelona.


Viernes pasado nos decidimos a hacer, nuevamente por el entorno de la Serra de Collserola, una ruta un poco más arriesgada en lo que afecta a la visibilidad; el recorrido seria Carretera de les Aigües, Ideal Pavillon y Tibidabo, incluyendo el paso por rincones históricos de Collserola, al tiempo que nos llevaría por algunas de las zonas preferidas de paseo de los barceloneses, siempre concurridas por caminantes, corredores y ciclistas.
La ruta propiamente la iniciamos en Monestir de Pedralbes, una de las muestras de gótico catalán más notables de Catalunya, en tanto que monasterio real, donde descansa la Reina Elisenda de Montcada; saliendo de aquí, subimos a través del Parc de l’Oreneta, antiguamente los terrenos de una finca rural, que fue asaltada al poco tiempo después del golpe de julio de 1936, de la que quedan tan solo algunos restos.

Read More »

Maquís, soldado y excursionista, recreación y patrimonio en la Vall de Sant Feliu


Y ya somos tres, permitiendo una triple linea de exposición, al tiempo que mantenemos la linea estrenada de poner en valor el patrimonio, quien sabe si el gancho para gente que no vea la recreación como motivo suficiente. En el caso de la recreación se optó por un soldado de guerra civil, uniformado a modo de cazador de montaña, un…

Read More »

Maquís, soldat i excursionista, recreació i patrimoni a la Vall de Sant Feliu


I ja en som tres, permetent una triple línia d’exposició, alhora que mantenim la línia estrenada de posar en valor el patrimoni, qui sap si el ganxo per gent que no vegi la recreació com motiu suficient.
En el cas de la recreació es va optar per un soldat de guerra civil, uniformat a mode de caçador de muntanya, un maquis francès i un civil, figura necessària per qui no vulgui recrear de soldat.

Read More »

A Castellciuró i Sant Pere de Romaní, patrimoni i recreació junts.


Per aquesta vegada ens vam decidir per la vessant civil, tot buscant roba d’excursionisme, i agafant una ruta que ens portés per elements patrimonials del Parc Natural de Collserola. Enllaçant dos activitats que si bé en un principi considerem que recorren camins separats, es demostra que recreació històrica i coneixement de patrimoni poden caminar junts. Si es que no es el camí real a seguir.

Read More »