Tag Archives : manual 1929

Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.


Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.
Colgar las armas estando descansadas.
Descansar el arma estando colgada.
Armar y envainar el machete-bayoneta.

Aquest article recull el testimoni del procés iniciat anys enrere que podeu descarregar fent click aquí. Serà de format breu, tres moviments per entrada, ilustrats graficament com la obra antecessora i que es va interrompre.
Este artículo recoge el testimonio del proceso iniciado años atrás que puede descargar haciendo click aquí. Será de formato breve, tres movimientos por entrada, ilustrados gráficamente como la obra antecesora y que se interrumpió.
This article contains the testimony of the process started years ago that you can download by clicking here. It will be in a short format, three movements per entry, graphically illustrated like the predecessor work that was interrupted.

Read More »

Arriba el REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA (1929) Edició 2020


El “reglament del 29”, com sol ser anomenat, és relativament fàcil d’aconseguir, sigui en edicions originals o en còpies. Però, com acostuma a passar amb aquests manuals, el seu text és dens i feixuc, i en ocasions fins i tot confús, i té una important mancança – els apartats de la instrucció del soldat no inclouen il·lustracions.
Tot plegat, això fa que el “reglament del 29” no sigui l’eina més pràctica per l’ús dels recreadors, així que vam decidir endegar el projecte de confeccionar un “manual d’instrucció” il·lustrat, centrant-nos en els apartats més rellevants pel que fa a les activitats de recreació de la Guerra Civil Espanyola.

Read More »