Tallers didàctics a Escoles, instituts i universitats. Apropament al sistema educatiu i normalització? / Talleres didácticos en Escuelas, institutos y universidades. ¿Acercamiento al sistema educativo y normalización?


La recreació com a eina d’aprenentatge?
Sé que no es normal començar amb una pregunta, però la resposta es un clar si! I aquest Si, es basa en l’acostament al temps explicat, via el recreador i els objecte, els dos «conceptes» amb missatge propi. Però que es necessiten l’un a l’altre.

Reenactment as a learning tool?
I know it’s not normal to start with a question, but the answer is a clear yes! And this If, is based on the approach to time explained, via the recreater and the object, the two «concepts» with their own message. But that they need each other.

¿La recreación como herramienta de aprendizaje?
Sé que no es normal empezar con una pregunta, ¡pero la respuesta es un claro si! Y este Si, se basa en el acercamiento al tiempo explicado, vía el recreador y los objetos, ambos «conceptos» con mensaje propio. Pero que se necesitan uno a otro.

Read More »

La cantina, o com recrear el moment de repòs d’un soldat! / ¡La cantina, o cómo recrear el momento de reposo de un soldado!


Si viene del artículo de Milicia de Cultura, ya habreis visto que no toda la recreación requiere de armas, y ahora le pondremos otro ejemplo. ¡La cantina, el lugar de reposo de un soldado!
Si veniu de l’article de Milícia de Cultura, ja haureu vist que no tota la recreació requereix d’armes, i ara us en posarem un altre exemple. La cantina, el lloc de repòs d’un soldat.

Parlem d’un escenari dels més agraïts, però que ben fet, requereix de molta feina i molta logística, fins i tot en la seva versió reduïda.
Hablamos de un escenario de los más agradecidos, pero que bien hecho, requiere mucho trabajo y mucha logística, incluso en su versión reducida.

Read More »

Notas sobre la guerra civil, actuación del POUM, de Juan Andrade.


Que les llibreries de vell són aquell meravellós tresor a conservar ho sabem, però llibres com aquest ho demostren. I es que on sinó trobaríem una obra que posa llum a tot el procés contra el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que va portar a un partit comunista a a ser acusat de feixista i col·laborador amb el feixisme contra el qual s’estava lluitant.

Read More »

Instrucción Individual 1929, 3ª EJECUTAR CON ARMAS LOS MOVIMIENTOS ENSEÑADOS SIN ELLAS.


Instrucción Individual 1929
3ª EJECUTAR CON ARMAS LOS MOVIMIENTOS ENSEÑADOS SIN ELLAS.
Articles Anteriors picant aquí/Artículos Anteriores picando aquí/Previous articles clicking here: Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad. Colgar las armas estando descansadas. Descansar el arma estando colgada. Armar y envainar el machete-bayoneta.
__________________________________________________
Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad. Poner el arma a la espalda estando descansada. Descansar el arma estando a la espalda. Echar a tierra el arma estando descansando. Levantar el arma estando en tierra.

Read More »

Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.


Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.
Poner el arma a la espalda estando descansada.
Descansar el arma estando a la espalda.
Echar a tierra el arma estando descansando.
Levantar el arma estando en tierra.
Aquest article recull el testimoni del procés iniciat anys enrere que podeu descarregar fent click aquí. Sumant-se a l’anterior ja penjat i que podreu obrir al final del paragraf. Avui trobareu quatre moviments.
Este artículo recoge el testimonio del proceso iniciado años atrás que puede descargar haciendo click aquí. Sumándose al anterior ya colgado y que podrá abrir al final del párrafo. Hoy encontrará cuatro movimientos.
This article contains the testimony of the process started years ago that you can download by clicking here. Adding to the previous one already uploaded and which you can open at the end of the paragraph. Today you will find four moves.
Article Anterior picant aquí/Artículo Anterior picando aquí/Previous article clicking here: Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad. Colgar las armas estando descansadas. Descansar el arma estando colgada. Armar y envainar el machete-bayoneta.

Read More »

Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.


Instrucción Individual 1929: 21 Movimientos sin uniformidad.
Colgar las armas estando descansadas.
Descansar el arma estando colgada.
Armar y envainar el machete-bayoneta.

Aquest article recull el testimoni del procés iniciat anys enrere que podeu descarregar fent click aquí. Serà de format breu, tres moviments per entrada, ilustrats graficament com la obra antecessora i que es va interrompre.
Este artículo recoge el testimonio del proceso iniciado años atrás que puede descargar haciendo click aquí. Será de formato breve, tres movimientos por entrada, ilustrados gráficamente como la obra antecesora y que se interrumpió.
This article contains the testimony of the process started years ago that you can download by clicking here. It will be in a short format, three movements per entry, graphically illustrated like the predecessor work that was interrupted.

Read More »